Zamek Kamieniec


Ja z nim w zgodzie?
Mocium panie,
Wprzódy słońce w miejscu stanie,
Wprzódy w morzu wyschnie woda,
Nim tu u nas będzie zgoda.

A. Fredro, Zemsta, Akt II

Nie włożyłby tych słów w usta Cześnika Aleksander Fredro, gdyby nie dane mu było poznać historii Zamku Kamieniec. Miejsce to faktycznie było areną zaciętych sporów między dwoma rodzinami Skotnickich i Firlejów. Fredro po poślubieniu Zofii Skarbkowej z Jabłonowskich stał się jednym ze spadkobierców zamku.

Początki zamku sięgają czasów panowania Kazimierza Wielkiego – budowla miała wówczas pełnić funkcję obronną traktu handlowego między Polską a Węgrami. Zamek pozostawał w rękach królewskich i w 1402 r. Władysław Jagiełło, w nagrodę za męstwo w wojnie z Krzyżkami nadał go Klemensowi z Moskrzewa, nestorowi rodu Kamienieckich. Zamek mieścił się wtedy w najwyższej części wzgórza - dzisiejszy zamek górny. Część dolna powstała w XV w. Pełny renesansowy kształt zamek uzyskał w połowie XVI w., będąc w rękach kasztelana Seweryna Bonera, głównego bankiera króla Zygmunta I.

Historia zamkowych waśni zaczyna się, kiedy właściciele zamku górnego – Kamienieccy sprzedali go w 1601 r. Skotnickim a Bonerowie odstąpili swoją niższą część Firlejom. Okazało się, że zamek jest za ciasny dla dwóch rodzin, które nieustannie walczyły ze sobą o studnie, mur, kaplicę. W pewnym momencie, w akcie zemsty właśnie Skotniccy przebudowali swój dach w taki sposób, że odprowadzał on wodę deszczową na dziedziniec Firlejów. Kres waśniom położył dopiero ślub wojewodzina Mikołaja Firleja z kasztelanką Zofią Skotnicką. Kolorowe i burzliwe życie w Kamieniekich murach ustało pod koniec XVII w., kiedy po najeździe księcia Jerzego II Rakoczego zamek zaczął popadać w ruinę. W połowie XVIII w. opuścili go ostatni lokatorzy.

Dziś Kamieniec to odrestaurowane mury, które odwiedzają co roku rzesze turystów. W środku znajduje się słynny mur graniczny, pozostałości budynków mieszkalnych i kaplicy oraz muzeum zamkowe. Możemy tu zobaczyć militaria z dawnego arsenału zamkowego oraz pamiątki po kolejnych właścicielach. Na terenie zamku znajduje się również platforma widokowa, stylowa karczma i pomnik Tadeusza Kościuszki ufundowany w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.