Wokół Uroczyska


Natura bogato obdarowała Uroczysko. Lasy, wzniesienia, stare budowle i historie sprzed lat, wiele możliwości aktywnego wypoczynku – to jedynie część atrakcji naszego terenu. UROCZYSKO CZARNORZEKI położone jest w notowanej już w XVI w. wsi Czarnorzeki (http://www.czarnorzeki.pl), zlokalizowanej w południowej części Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. A wokół… malownicza okolica, bogata flora i fauna, czyste powietrze, mikroklimat, środowisko naturalne – w małym stopniu przekształcone przez człowieka, spokojny rytm życia mieszkańców, liczne ciekawe ślady przeszłości. Takie warunki skumulowane na niewielkim obszarze z pewnością zaspokoją Twoją pasję odkrywcy i pozwolą na relaks w bliskości z nieskażoną naturą.


Poznaj cudowności tutejszej przyrody:

  • rezerwat skalny „Prządki” (link)
  • niedźwiedzi czosnek na Królewskiej Górze wczesną wiosną (link)
  • ścieżki przyrodnicze i punkt widokowy (link )
  • bogactwo flory i fauny (link )

Wędruj śladami historii:

  • ruiny zamku Kamieniec związanego z genezą „Zemsty” Aleksandra Fredry (link )
  • kościół parafialny w Czarnorzekach – dawniej cerkiew pw. św. Dymitra

Porusz ciało:

  • trasy rowerowe (link )
  • wspaniałe warunki do uprawiania nording walking i biegania
  • wyciąg narciarski CzarnorzekiSki – w bezpośrednim sąsiedztwie UROCZYSKA CZARNORZEKI (link )